AKF

Siber Güvenlik ve Risk Analizi

Kuruluşların dijital dayanıklılıklarını ölçmelerine, kritik varlıklarını belirleyip önceliklendirmelerine ve siber güvenliklerini inşa etmelerine yardımcı oluyoruz.

Sayısı her gün artan siber saldırılar sizi kaygılandırıyor.

Şirketinizin siber güvenliği, hem itibarınız hem de finansal açıdan önemli bir parametre.

Siber güvenliğin, dijital ekonomide değer yakalamak için bir engelden ziyade, bir destekleyici olması gerektiğine inanıyoruz.

Bunun için, işletmenizin dijital dayanıklılığını ölçmenize, koruma ve yatırım için kritik varlıkları belirleyip önceliklendirmenize, tehditleri etkisiz hale getirmek için liderlik yetenekleri oluşturmanıza ve siber güvenliğinizi inşa etmenize yardımcı oluyoruz.

Ne Sunuyoruz

Dijital Dayanıklılık Değerlendirmesi

Endüstrinin güvenlik standartlarına göre, şirket ve iş birimi siber güvenlik olgunluğunu sektör emsallerine göre ölçüyor ve karşılaştırıyoruz. Bu analize dayanarak, kuruluşların siber güvenlik yeteneklerini olgunlaştırmak için girişimlerin yol haritalarını oluşturmasına yardımcı oluyoruz.

Siber Risk Modelinin Görselleştirmesi

Siber risklerin yönetilip, karar alma süreçlerinde yardımcı olması için,kritik iş süreçlerini haritalandırıp en önemli veri varlıklarını belirliyoruz. Ve ardından kuruluşun kurumsal bir siber risk modelini görselleştiriyoruz.

Dijital Güvenlik Dönüşümü

Dijital iş stratejilerini etkinleştirmek ve aşmak için güvenlik programlarının dönüştürülmesine yardımcı oluyoruz.

Teknolojik Dönüşümünüzü Tamamlayın

İlginizi Çekti mi? Öyleyse Konuşalım

İşletmenize bağımsız ve modern bir teknolojik altyapı kurmaya hazırsanız, birlikte çalışmaya uygun olup olmadığımızı görmek için bir sonraki adımı atın.

Kurumsal teknoloji trendlerinin her hafta tarafsız bir yorumunu edinmek ister misiniz?

Raporumuza Abone Olun