AKF

Yapay Zeka Tarafından Üretilmiş 14 Milyon Metin ve Bilimsel Makale İncelendi: Yapay Zeka Kendi Yazı Dilini Hayatımıza Yerleştirmeye Başlamış

Önemli bir çalışma, yapay zeka tarafından üretilen metinlerin belirli kelimeleri aşırı kullanma eğiliminde olduğunu ve bu durumun metinlerin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu ortaya çıkarabileceğini gösterdi. 

Futurism’de ele alınan 2010 ve 2024 yılları arasında yayımlanan 14 milyon biyomedikal makale özetini analiz eden bu araştırma, özellikle ChatGPT gibi büyük dil modellerinin (LLM’ler) yaygın olarak benimsenmesinden sonra bilimsel makalelerde kullanılan kelime dağarcığında önemli bir değişim olduğunu ortaya çıkardı.

Aslında bu durum pek de süpriz olmamalı. Çünkü son zamanlarda sosyal medya gönderilerindeki şu kalıbın çoğaldığını fark etmişsinizdir:

🚀 Büyük Haber! 🚀

Bugün, [Şirket Adı] olarak XYZ Şirketi ile güçlerimizi birleştirmenin gururunu yaşıyoruz! 🤝🎉

Bu işbirliği sayesinde, müşterilerimize daha yenilikçi ve etkili çözümler sunacağız. 🌟📈

XYZ Şirketi’nin uzmanlığı ve tecrübeleri ile kendi yetkinliklerimizi bir araya getirerek sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz. 🌐💼

Bizimle bu heyecan verici yolculukta olduğunuz için teşekkür ederiz! 🙏

#İşbirliği #Yenilik #Başarı #XYZŞirketi #ŞirketAdı #YeniBaşlangıçlar

Bu kalıbı, farklı konularda Lİnkedin’de, Twitter’de, İnstagram’da bolca görürsünüz: Biraz Amerikan vari havalı bir giriş, emoji kullanımı, başarı vurgusu ve mutlaka teşekkür…

Yapay Zeka tarafından üretilen bu kalıpların sosyal medya dilini değiştirdiğini kendi adıma  söyleyebilirim.

Görünen o ki konu sadece sosyal medya ile kısıtlı değil. Artık ciddi makaleler de yapay zeka ile oluşturuluyor. Aşağıda bu konudaki araştırmanın  sonucunu bulacaksınız.

Çalışmanın Temel Bulguları

  1. Benzersiz Kelime Değişimi: LLM’lerin bilimsel yazı üzerindeki etkisi, COVID-19 pandemisinin yol açtığı dil değişikliklerinden bile daha belirgin olmuştur. Bu değişim, yapay zekanın bilimsel literatürde iletişim şeklimizi nasıl şekillendirdiğinin güçlü bir göstergesidir.

  2. Önceden Nadir Kullanılan Kelimelerde Artış: Bir zamanlar nadiren kullanılan kelimeler, dikkat çekici bir şekilde daha sık kullanılmaya başlandı. Örneğin, “delves” kelimesi artık 25 kat daha fazla kullanılırken, “showcasing” ve “underscores” dokuz kat artış göstermiştir. Bu stilistik kelimeler daha yaygın hale gelmekte, yapay zeka tarafından üretilen içeriğin yazı tarzlarını nasıl etkilediğini göstermektedir.

  3. Yaygın Kelimelerde Artış: Sadece nadir kelimeler değil, bazı yaygın terimler de daha sık kullanılmaya başlandı. “Potential,” “findings” ve “crucial” gibi kelimeler kullanımda %4’e varan artışlar göstermiştir. Bu değişim, yapay zeka araçlarının yazarlar arasında belirli dil alışkanlıklarını pekiştirdiğini göstermektedir.

  4. İçerikten Ziyade Stil Kelimelerine Kayma: “Ebola” veya “koronavirüs” gibi gerçek dünya olaylarına bağlı geçmiş kelime değişikliklerinden farklı olarak, son zamanlarda belirli kelimelerdeki artış çoğunlukla içerikten ziyade stil ile ilgilidir. Özellikle, bu kelimelerin üçte ikisi fiil, beşte biri ise sıfattır ve bu, bilimsel yazıda stilistik bir değişimi işaret etmektedir.

  5. İngilizce Konuşulmayan Ülkelerde Daha Yüksek Kullanım: Çalışma, yapay zeka tarafından üretilen metinlerin benimsenmesinde önemli bir coğrafi farklılık olduğunu da ortaya koymuştur. Çin, Güney Kore ve Tayvan gibi ülkelerden gelen makalelerin yaklaşık %15’inin yapay zeka tarafından işlendiği tahmin edilirken, İngilizce konuşulan ülkelerde (İngiltere gibi) bu oran sadece %3’tür. Bu, LLM’lerin bilimsel toplulukta, ana dili İngilizce olmayanlar için özellikle yararlı olabileceğini göstermektedir.

Ortaya Çıkan Sorular ve Tartışmalar

Bu çalışmanın bulguları, bilimsel yazının geleceği ve yapay zekanın bu konudaki rolü hakkında çeşitli önemli tartışmaları gündeme getirmektedir:

  • Erişilebilirliği Artırma: Ana dili İngilizce olmayanlar için, LLM’ler dil engellerini aşmada değerli bir araç gibi görünmekte ve bilimsel yayına erişimi demokratikleştirebilmektedir.

  • Yapay Zeka Tarafından Üretilen İçeriği Tespit Etme: Yapay zeka yazı tarzlarını etkiledikçe, insan ve yapay zeka tarafından üretilen metinleri nasıl ayırt edebileceğimiz sorusu gündeme gelmektedir. Bu, bilimsel yayınların bütünlüğünü korumada kritik olabilir.

  • Hızlı Dil Değişiklikleri: Yapay zekanın yazılı dili değiştirme hızı şaşırtıcıdır. Bu hızlı evrim, geleneksel normları zorlamakta ve bilimsel literatür için yeni yazım ve inceleme yönergeleri ve araçları gerektirebilir.

Sonuç

Yapay zekanın bilimsel yazıya entegrasyonu, önemli şekillerde yeniden şekillenmektedir. Özellikle ana dili İngilizce olmayanlar için sunduğu tartışmasız faydalar olsa da, içerik tespiti ve dil bütünlüğü açısından yeni zorluklar da getirmektedir. Bu gelişmiş araçları kullanmaya devam ederken, etkilerini dikkate almak ve bilimsel iletişimi artırırken otantiklikten ödün vermemeye özen göstermek önemlidir.