AKF

Agile Projeler Neden Çoğunlukla Başarısız Oluyor?

Son yıllarda Agile metodolojileri, yazılım geliştirmede altın standart haline geldi. 

Esneklikleri ve yinelemeli yaklaşımları nedeniyle övülen Agile uygulamaları, çalışan yazılımı hızlı bir şekilde teslim etmeyi ve değişen gereksinimlere uyum sağlamayı vaat ediyor. 

Ancak, The Register tarafından bildirilen ve danışmanlık firması Engprax tarafından yaptırılan yeni bir çalışma, bu anlatıya bir darbe vurdu. 

Çalışmaya göre, Agile uygulamalarını benimseyen yazılım projeleri, Agile metodolojilerini takip etmeyen projelere kıyasla %268 daha yüksek başarısızlık oranlarına sahip. 

Bu bulgu, teknoloji topluluğunda hararetli bir tartışma başlattı ve Agile’ın gerçek etkinliği hakkında kritik soruları gündeme getirdi.

Çalışmanın Ana Bulguları

3-7 Mayıs 2024 tarihleri arasında, Birleşik Krallık ve ABD’den 600 yazılım mühendisi ile gerçekleştirilen Engprax çalışmasının sonuçları çarpıcıydı:

 • Başarısızlık Oranı: Agile uygulamalarını kullanan projelerin başarısız olma olasılığı, Agile olmayan projelere göre %268 daha fazla.
 • Açık Gereksinimlerle Başarı: Geliştirmeye başlamadan önce belgelenmiş net gereksinimlere sahip projelerin başarı oranı %97 daha yüksek.
 • Spesifikasyonların Önemi: Geliştirme öncesinde detaylı bir spesifikasyona sahip olmak, proje başarı oranında %50 artış sağlayabilir.
 • Gereksinimlerin Doğruluğu: Gereksinimlerin gerçek dünya problemini doğru bir şekilde yansıtması, başarı oranında %57 artışa yol açabilir.

Bu bulgular, Agile Manifestosu’nun “Kapsamlı Dokümantasyon yerine Çalışan Yazılım” ilkesine meydan okuyor.

Agile’a Yönelik Eleştiriler

Impact Engineering’in yazarı Dr. Junade Ali, Agile’ın tuzaklarına karşı sesini yükseltiyor. 

Ali’ye göre, Agile’ın “kült takibi” sıklıkla organizasyonların eksikliklerini göz ardı etmesine neden oluyor. Dr. Ali’ye göre, Agile projelerinin %65’i zamanında teslim edilemiyor ve bu da metodolojinin verimsizliklerini gözler önüne seriyor. 

Tarihsel başarısızlıkları, örneğin Birleşik Krallık Posta İdaresi Horizon IT sistem skandalı gibi örnekleri, kapsamlı dokümantasyon ve önceden planlamanın ihmal edilmesinin tehlikelerini göstermek için kullanıyor.

Agile Projelerindeki Yüksek Başarısızlık Oranlarının Nedenleri

Engprax çalışması, Agile projelerinin başarısızlık olasılığını istatistiksel olarak vurgularken, altta yatan nedenleri anlamak, başarı oranlarını artırmak isteyen organizasyonlar için önemlidir. Yaygın tuzaklardan bazıları şunlardır:

 1. Net Gereksinimlerin Eksikliği: Agile projeleri sıklıkla belirsiz veya gelişen gereksinimlerle başlar, bu da kapsam kayması ve yanlış hizalanmış hedeflere yol açar.
 2. Yetersiz Dokümantasyon: Çalışan yazılımın dokümantasyon üzerinde önceliklendirilmesi, net yönergeler ve referans materyallerinin eksikliğine yol açabilir, bu da kafa karışıklığına ve yanlış iletişime neden olabilir.
 3. Paydaş Katılımına Aşırı Bağlılık: Agile, sürekli paydaş geri bildirimine büyük ölçüde dayanır, bu da pratik olmayan veya tutarsız olabilir ve proje gecikmelerine ve revizyonlarına yol açabilir.
 4. Takım Dinamikleri ve Yetenek Düzeyleri: Agile, yüksek düzeyde işbirliği ve çapraz fonksiyonel takım becerileri gerektirir. Bu niteliklere sahip olmayan takımlar, Agile’ı etkili bir şekilde uygulamakta zorlanabilir.
 5. Agile İlkelerinin Yanlış Yorumlanması: Bazı organizasyonlar, ilkelerini tam olarak anlamadan Agile’ı yüzeysel olarak benimser, bu da kötü uygulamalara ve başarısız projelere yol açar.

Agile Metodolojilerini İyileştirmek

Eleştirilere rağmen, Agile doğru uygulandığında hala güçlü bir yaklaşım olabilir. İşte şirketlerin Agile uygulamalarını iyileştirmek ve başarısızlık oranlarını azaltmak için bazı stratejiler:

 1. Net Gereksinimleri Belgeleyin: Agile çerçeveleri içinde bile, geliştirmeye başlamadan önce net bir gereksinim setine sahip olmak önemlidir. Bu, kapsam kaymasını önleyebilir ve projeye sağlam bir temel sağlayabilir.
 2. Dokümantasyon ve Çalışan Yazılımı Dengeleyin: Agile, çalışan yazılımı önceliklendirse de, yeterli dokümantasyon tutmak, takımı hizalamak ve değerli referans noktaları sağlamak için yardımcı olabilir.
 3. Doğru Gereksinimleri Sağlayın: Yazılımın çözmeyi amaçladığı gerçek dünya problemini anlamak ve doğru bir şekilde belgelemek için zaman ayırın. Bu, proje başarı olasılığını önemli ölçüde artırabilir.
 4. Takımları Agile İlkelerinde Eğitin: Uygun eğitim ve Agile ilkelerinin derinlemesine anlaşılması, takımların metodolojiyi daha etkili bir şekilde uygulamasına yardımcı olabilir.
 5. Etkili İletişimi Teşvik Edin: Agile, işbirliği üzerine kurulur. Takım üyeleri ve paydaşlar arasında açık iletişim hatları sağlamak, yanlış anlamaları önlemeye ve proje hedeflerini hizalamaya yardımcı olabilir.

Sonuç

Engprax çalışması, Agile metodolojilerinin etkinliği konusunda gerekli bir tartışmayı başlattı. Agile, birçok fayda sunarken, kendi içinde zorlukları da barındırır. 

Yüksek başarısızlık oranlarının arkasındaki nedenleri anlayarak ve bu sorunları ele almak için stratejiler benimseyerek, organizasyonlar Agile’ın gücünden yararlanabilir ve risklerini azaltabilir. Net gereksinimler, yeterli dokümantasyon ve Agile ilkelerinin derinlemesine anlaşılması, Agile projelerini potansiyel başarısızlıklardan ezici başarılara dönüştürmenin anahtarıdır.