AKF

Gizlilik Politikası

Açık Kaynak Fikirler’in Veri Koruma Beyanı

Açık Kaynak Fikirler’in (bundan böyle: AKF) web sitesini ziyaretinizden memnuniyet duyuyoruz. Gizliliğinize ve kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu nedenle, hakkınızda topladığımız verileri nasıl kullandığımızı ve koruduğumuzu burada sizi bilgilendirmek istiyoruz. AKF olarak, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) dahil olmak üzere, veri korumaya ilişkin tüm geçerli yasal hükümlere ve düzenlemelere uyduğumuzu söylemeye gerek yok.

Bu Web Sitesinin Kullanımı

Bu gizlilik politikası, sizin hakkınızda hangi verileri topladığımızı ve bu verilerin Almanya ve AKF serverlarında nasıl saklanıp işlenebileceğini açıklamaktadır.

Bu web sitesi ve AKF’nin ilgili etkinlikleri ve yayınları, profesyonel ve tüketici hedef kitlesine yönelik ürünler, içerik ve hizmetler sunmaktadır ve 13 yaşın altındaki kişilere yönelik değildir. 13 yaşın altındaki çocuklardan bilerek kişisel veri toplamıyoruz veya saklamıyoruz.

Bu Belgede Aşağıdakiler Açıklanmaktadır:

  • Hangi verileri topluyoruz ve nasıl toplanıyor?
  • Kişisel verilerinizi nasıl koruyoruz
  • Topladığımız kişisel verileri nasıl ele alıyoruz?
  • Kişisel verilerinizi işlemek için hangi yasal dayanağa sahibiz?
  • Kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflarla ne zaman ve nasıl paylaşıyoruz?
  • Kişisel verilerinizi ne kadar süre saklıyoruz
  • Haklarınız ve tercihleriniz
  • Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Hangi Verileri Topluyoruz?

AKF’nin sizin hakkınızda topladığı bilgiler genellikle bir kartvizitte bulunan bilgilerle sınırlıdır: ad, soyadı, iş/iş unvanı, işveren adı/şirket adı ve işveren adresi, e-posta adresi ve telefon numarası. Bazı durumlarda sizden, çalıştığınız sektör ve şirketin büyüklüğü gibi ek mesleki bilgiler sağlamanızı isteyebiliriz.

Sağladığınız bilgileri geliştirmek ve/veya güncellemek için, bunları üçüncü taraf kaynaklardan toplanan profesyonel bilgilerle veya kişisel bilgilerle birleştirebiliriz. Bu belgede açıklanan kişisel bilgiler, bize sağladığınız kişisel ve profesyonel bilgilerin yanı sıra üçüncü taraf kaynaklardan aldığımız bilgileri de içerir; her iki bilgi türü de genellikle bir kullanıcı kaydında birleştirilir.

Bu web sitesi ayrıca çerezleri ve benzer teknolojileri kullanarak belirli verileri otomatik olarak toplar ve saklar. Buna IP adresleri, internete erişmek için kullanılan bilgisayar veya cihazın bölgesi veya konumu, tarayıcı türü, işletim sistemi, erişilen web sayfalarının geçmişi ve diğer kullanım verileri dahildir. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamıza bakın.

Kişisel Verileri Nasıl Topluyoruz?

AKF veya üçüncü taraf ortakları (“Ortaklar”) tarafından sunulan yayınlar, abonelikler, eğitimler, yarışmalar, haber bültenleri, üyelikler, premium içerik, web yayınları, videolar, teknik incelemeler, çevrimiçi seminerler, konferanslar ve etkinlikler gibi ürün, içerik veya hizmetleri almak için kaydolduğunuzda kişisel bilgilerinizi toplayabiliriz.

Kişisel Bilgilerinizi Vermezseniz Ne Olur?

Talep ettiğiniz ürün, içerik veya hizmetleri size sunabilmemiz için kişisel verilerinize ihtiyacımız var. Bu kişisel bilgileri sağlamazsanız ürünleri, içerikleri veya hizmetleri sağlayamayız.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?

Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği

 AKF, kişisel bilgilerinizi kaybolmaya, kötüye kullanıma, yetkisiz kullanıma, erişime, kazara ifşa edilmeye, değiştirilmeye ve silinmeye karşı korumak için teknik ve organizasyonel koruma önlemleri alır. Ayrıca AKF’nin ticari faaliyetlerini desteklemek üzere sözleşmeli üçüncü taraflardan da uygun koruma önlemleri alınmasını talep ediyoruz (bkz. “Kişisel Verilerinizi Üçüncü Taraflara Ne Zaman ve Nasıl İfşa Ediyoruz” bölümü).

Güvenlik önlemlerini düzenli olarak güncelliyor ve test ediyoruz ve kişisel bilgilerinize erişimi, size AKF ürünleri, içeriği veya hizmetleri sağlamak için bunları bilmesi gereken kişilerle sınırlandırıyoruz.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel bilgilerinizi kendi web sitesi sunucularımızda veya AKF tarafından dahili olarak barındırılan diğer teknolojileri kullanarak saklayabiliriz. Bulut hizmetleri veya diğer teknolojiler aracılığıyla, kişisel verileriniz, AKF’nin ticari faaliyetlerini desteklemek amacıyla sözleşmeli üçüncü taraflarca da saklanabilir. Bu üçüncü taraflar, kişisel bilgilerinizi yalnızca bulutta depolamak veya buluttan erişmek amacıyla kullanabilir veya bunlara erişebilir. AKF, bu üçüncü tarafların kişisel bilgilerinizi korumak için en azından aynı düzeyde güvenlik sağlamasını şart koşar.

Topladığımız Kişisel Verileri Nasıl Ele Alıyoruz?

Topladığımız kişisel bilgileri sizinle iletişim kurmak, taleplerinizi yerine getirmek, hizmetimizi geliştirmek ve ilginizi çekebilecek diğer bilgi ve teklifleri görüntülemek için kullanırız.

Sizinle İletişim Kurmak İçin Kişisel bilgilerinizi, kaydınız, işlemleriniz ve AKF’nin şartlar, koşullar veya politikalarındaki değişikliklerle ilgili bildirimler gibi önemli bildirimleri size göndermek için ve/veya diğer dahili amaçlarla kullanabiliriz.

İsteklerinizi Gerçekleştirmek İçin Kişisel bilgilerinizi, talep ettiğiniz ürün, içerik veya hizmetleri size sağlamak için kullanabiliriz. Bir AKF çekilişine, yarışmasına veya benzer bir promosyona katılırsanız kişisel bilgilerinizi bu promosyonu yönetmek için kullanabiliriz.

Hizmetimizi Geliştirmek İçin Kişisel bilgilerinizi, verileri incelemek, analiz etmek ve AKF ürünlerini, içeriğini ve hizmetlerini geliştirmek için kullanabiliriz.

İlginizi Çekebilecek Teklifleri Görüntülemek İçin AKF’den veya üçüncü taraflardan ilginizi çekebilecek ek ürün, içerik veya hizmetler sunmak için sizinle iletişime geçebiliriz.

Kişisel Verilerinizi İşlemek İçin Hangi Yasal Dayanağa Sahibiz?

AKF, sağladığınız kişisel bilgileri, talep ettiğiniz ürün, içerik ve hizmetleri size sağlamak, size önemli iletişimler göndermek ve teknoloji satın alma kararları için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sağlamak amacıyla denetim, veri analizi ve araştırma gibi dahili amaçlarla kullanır.

Kişisel bilgilerinizi, bizimle paylaştığınız ilgi alanlarınıza veya tercihlerinize göre ilginizi çekebilecek ürünler, içerik veya hizmetler sunmak için de kullanabiliriz. Kişisel bilgilerinizi ayrıca içerik, etkinlik ve diğer hizmet veya tekliflerin üçüncü taraf sponsorlarıyla da paylaşabiliriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı sizin rızanızdır. Belirli durumlarda, AKF’nin bu konuda meşru menfaati olması ve haklarınızı ve temel özgürlüklerinizi ihlal etmemesi halinde kişisel verilerinizi başka şekilde işleyebiliriz.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Taraflarla Ne Zaman ve Nasıl Paylaşıyoruz?

Sponsorlu içerik ve etkinlikler de dahil olmak üzere ilginizi çekebilecek web sitelerimizden ve bağlı kuruluşlarımızdan içerik ve hizmetler sağlamak ve ticari faaliyetler için geçerli yasal sürece uymak amacıyla AKF, kişisel bilgilerinizi paylaşabilir.

İlginizi Çekebilecek veya Talep Ettiğiniz İçerik ve Hizmetler İçin Kişisel bilgilerinizi AKF Communications Publishing Network içinde dahili analitik ve iş geliştirme amaçları doğrultusunda ve ilginizi çekebilecek ürünler, içerik ve hizmetler hakkında bilgi sağlamak amacıyla paylaşabiliriz. Kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara talep ettiğiniz sponsorlu içerik veya hizmetleri sağlamak amacıyla da üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

Ticari Operasyonlar İçin Kişisel bilgilerinizi, teslimat, sipariş tamamlama, ödeme işleme, e-posta teslimatı, gizleme/Robinson listesi yönetimi ve veri işleme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, AKF’nin ticari faaliyetlerini desteklemek üzere anlaşma yaptığımız üçüncü taraflarla da paylaşabiliriz.

Üçüncü Tarafların Sponsorlu İçerikleri ve Etkinlikleri İçin AKF, kullanıcılarımıza teknik incelemeler, profesyonel etkinlikler (canlı veya çevrimiçi) ve diğer hizmetler veya teklifler gibi kapsamlı bir içerik kitaplığı sağlamak için dış sponsorlarla işbirliği yapar. Bu tür tekliflere erişim karşılığında, kayıt sırasında sizden kişisel bilgilerinizi vermenizi isteyebiliriz.

Talep ettiğiniz teklifi size göndermek için kişisel verilerinizi kullanabiliriz. Ayrıca, teklif ve ilginizi çekebilecek diğer ürün, içerik veya hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla kişisel bilgileriniz teklifin sponsoru/sponsorları ile paylaşılabilir.

Yasalara Uymak Kişisel bilgileriniz, geçerli yasal sürece uyum sağlamak amacıyla yasaların izin verdiği veya gerekli olduğu durumlarda açıklanabilir.

Mülkiyet Değişikliği Durumunda AKF varlıklarının, ürünlerinin veya hizmetlerinin tamamının veya bir kısmının satılması veya devredilmesi durumunda, kişisel bilgileriniz yeni sahibine devredilecektir.

Uluslararası Veri Aktarımı AKF’nin kişisel verilerinizi bu gizlilik politikasında açıklandığı şekilde  üçüncü kişilere aktarması ve kişisel verilerinizin Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) üyesi olmayan bir ülkeye aktarılması durumunda, veya Avrupa Komisyonu’nun yeterli düzeyde veri koruma sağlamaması halinde, AKF (kontrolör/veri aktarıcısı olarak) bu veri aktarımını (işleyiciye/veri içe aktarıcıya) yalnızca uygun koruma önlemlerinin mevcut olması halinde üstlenecektir. Bu, bağlayıcı dahili veri koruma kuralları, standart sözleşme maddeleri, onaylanmış bir davranış kuralları veya onaylanmış bir sertifikasyon mekanizması gibi olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen AKF’nin veri koruma görevlisiyle iletişime geçin.

Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süre Saklıyoruz?

Kişisel verilerinizi bizimle olan iş ilişkiniz süresince saklıyoruz ve verilerinizi başka veya benzer amaçlarla kullanmamıza izin vermediğiniz sürece, verilerinizi yalnızca bireysel kullanım amaçları için gerekli olduğu sürece saklıyoruz.

Haklarınız ve Tercihleriniz

Kişisel bilgilerinizin silinmesini istediğinizi veya artık size pazarlama amaçlı iletişimler göndermemizi veya kişisel bilgilerinizin işlenmesini başka bir şekilde kısıtlamamızı istemediğinizi bize bildirirseniz, istenmeyen e-postaların gönderilmesini önlemek ve talebinizin kaydını tutmak için yalnızca bazı temel bilgileri saklayacağız.

Kişisel Verileriniz Hakkında Onay ve Bilgilendirme

AKF tarafından işlenen kişisel verilerinizin onayını ve ifşasını almak, AKF tarafından tutulan kişisel verilerinize erişmek, bunları güncellemek veya düzeltmek veya bu tür verilerin bir kopyasını almak istiyorsanız, lütfen [email protected] adresine bir e-posta gönderin.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi Kişisel bilgilerinizin silinmesini istiyorsanız lütfen [email protected] adresine bir e-posta gönderin.

Pazarlama İletişimi Aboneliğinden Çıkma Artık AKF’den pazarlama iletişimleri almak istemiyorsanız lütfen [email protected] adresine bir e-posta gönderin.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Kısıtlanması AKF’nin kişisel verilerinizin işlenmesini başka şekilde kısıtlamasını istiyorsanız lütfen [email protected] adresine bir e-posta gönderin.

Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz?

Sorular, Endişeler veya Şikayetler: AKF’nin kişisel verileri işlemesi veya bu gizlilik politikası hakkında herhangi bir sorunuz, endişeniz veya şikayetiniz varsa veri koruma görevlimizle iletişime geçmelisiniz.

Bu Gizlilik Politikası uyarınca haklarınızın AKF tarafından ihlal edilmesi sonucunda zarara uğradığınızı ve AKF’nin şikayetinizi uygun şekilde ele almadığını düşünüyorsanız, ilgili denetim makamına da şikayette bulunabilirsiniz.

iletişim bilgileri:

Melis Çolak c/o AKF Greifswalderstr.209 10405 Berlin
[email protected]

Geri Bildirim Görüşleriniz bizim için önemlidir! AKF hizmetlerine ilişkin fikir, görüş ve yorumlarınızı bekliyoruz. Lütfen şu adrese bir e-posta gönderin: [email protected]