AKF

Kubernetes Benimsemesi Yüksek Ama Karmaşıklık Küçük İşletmeler İçin Engel Teşkil Ediyor

“İşletmelerde Kubernetes’in Yükselişi Anket Sonuçları” başlıklı yazı, DZone tarafından gerçekleştirilen bir anketin bulgularını inceliyor ve Kubernetes’in işletmelerdeki mevcut durumunu gözler önüne seriyor. 

Açık kaynaklı konteyner orkestrasyon platformu olan Kubernetes, son yıllarda önemli bir benimseme oranı yakaladı. 

Ancak, anket, yüksek benimseme oranlarının belirgin zorluklarla bir arada var olduğunu ortaya koyuyor. Anahtar bilgileri ve bunların işletme teknoloji ekosistemi için anlamlarını inceleyelim.

Kubernetes Benimsemesinde Durgunluk

Kubernetes benimsemesi yüksek bir seviyeye ulaşmış olsa da, büyümesi duraklamış ve yüzde 70’lerin ortasında sabitlenmiş durumda. 

Bu durgunluk, birçok işletmenin Kubernetes’i operasyonlarına entegre ettiğini, ancak yeni benimsemelerin hızının yavaşladığını gösteriyor. Büyük şirketler öncülük ediyor ve yüzde 85,5’i Kubernetes kümeleri çalıştırırken, küçük şirketlerde bu oran yüzde 63,4. 

Bu fark, Kubernetes’in ölçeklenebilirliği ve gerektirdiği kaynakların daha büyük organizasyonlar için daha erişilebilir olduğunu vurguluyor.

Kubernetes’in benimsenmesinin önündeki en büyük engel, platformun doğasında bulunan karmaşıklıktır. Küçük şirketler için bu karmaşıklık aşırı olabilir, çünkü Kubernetes dağıtımlarını etkili bir şekilde yönetmek ve optimize etmek için gerekli kaynaklardan yoksundurlar. Yetenekli personel ve gelişmiş araçlara olan ihtiyaç, küçük işletmelerin platformu tam anlamıyla benimsemelerini engelleyebilir.

Kubernetes’in Faydalarından Yararlanmak

Zorluklara rağmen, Kubernetes’i benimseyenler önemli faydalar bildiriyor. Katılımcıların yüzde 73,8’i CI/CD süreçlerinde iyileşmeler fark etti. Sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat süreçlerindeki otomasyon ve verimlilik artışları, modern yazılım geliştirme için kritik öneme sahip olup daha hızlı ve daha güvenilir sürümleri mümkün kılar.

Ayrıca, organizasyonların yüzde 51,1’i uygulama modülerliğinde iyileşme yaşadı. Kubernetes’in mikro hizmetler ve konteynerize edilmiş uygulamaları yönetme yeteneği, daha modüler ve esnek bir mimari sağlar. 

Bu modülerlik, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir yazılım sistemleri için gerekli olup daha kolay güncellemeler ve değişiklikler yapılmasını mümkün kılar.

Diğer faydalar arasında dağıtım kolaylığı, mikro hizmet mimarisi ve mimari yeniden yapılandırma yer almakta olup, bunların benimseme oranlarında hafif düşüşler gözlenmiştir. Bu faydalar, Kubernetes’in işletme IT altyapısını modernize etmedeki rolünü vurguluyor, büyüme hızı eskisi kadar patlayıcı olmasa bile.

Stateful İş Yükleri: Artan Bir Eğilim

Anketin vurguladığı ilginç bir eğilim, Kubernetes’in stateful iş yükleri için artan kullanımıdır. Stateful uygulamaları Kubernetes üzerinde çalıştıran organizasyonların yüzdesi, yıldan yıla yüzde 39,5’ten yüzde 52,1’e yükseldi. 

Bu artış, Kubernetes’in sadece stateless uygulamalar için değil, aynı zamanda daha karmaşık, stateful uygulamalar için de kullanıldığını gösteriyor.

Katılımcıların yüzde 64’ü StatefulSet’leri Kubernetes kümeleri içinde durumu korumak için tercih ediyor. DaemonSet’ler ise yüzde 22 oranında kullanılıyor ve özellikle büyük şirketlerde izleme ve günlük kaydı için tercih ediliyor. Küçük ve büyük şirketler arasındaki bu kullanım farklılığı, farklı operasyonel ihtiyaçları ve kaynak kapasitelerini yansıtıyor.

Konteyner Kullanımı ve Bulut Sağlayıcı Eğilimleri

Konteyner benimsemesi genel olarak istikrarlı kalmakla birlikte, büyük şirketlerde hafif bir artış gözlenmekte olup kullanım oranı yüzde 92,9’a ulaşmış durumda. Bu istikrar, konteynerlerin modern uygulama geliştirme ve dağıtımındaki önemini pekiştiriyor.

Docker, geliştirme için tercih edilen bir araç olmaya devam ederken (yüzde 19,5), Kubernetes daha çok üretim dağıtımları için kullanılıyor (yüzde 17,0). 

Bu ayrım, Kubernetes’in üretim kalitesindeki ortamlarda yönetim gücünü vurgularken, Docker’ın geliştirme aşamasındaki vazgeçilmez rolünü koruduğunu gösteriyor.

Bulut sağlayıcıları alanında, AWS hakimiyetini sürdürürken, onu Google Cloud ve Microsoft Azure takip ediyor. Bu eğilim, büyük sağlayıcıların sunduğu sağlam ve ölçeklenebilir hizmetlere yönelen işletmeleri gösteriyor.

Sonuç: Kubernetes Manzarasında Yol Almak

DZone anketi, işletmelerde Kubernetes’in nüanslı bir resmini çiziyor. Benimseme oranları yüksek olsa da, büyüme duraklamış durumda ve bunun başlıca nedeni platformun karmaşıklığıdır. Büyük işletmeler, benimseme ve yenilikçi kullanım alanlarında liderlik etmeye devam ederken, küçük işletmeler önemli engellerle karşı karşıya kalıyor.

Bununla birlikte, Kubernetes’in CI/CD iyileştirmeleri ve uygulama modülerliği konusundaki faydaları göz ardı edilemez. Stateful iş yüklerinin Kubernetes üzerinde çalıştırılmasındaki artan eğilim, platformun olgunluğunu ve çok yönlülüğünü gösteriyor.

İşletmeler Kubernetes manzarasında ilerlerken, karmaşıklığı ve kaynak zorluklarını ele almak kritik olacaktır. Kubernetes’in işletmelerdeki geleceği, benimsemeyi ve yönetimi basitleştirmeye bağlı olacak ve bu da daha küçük organizasyonların güçlü yeteneklerinden yararlanmasını sağlayacaktır.