AKF

OKR Türleri

“Hedefinize doğru ilerlerken bulunduğunuz her durumun farklı tür OKR’lere ihtiyacı olacaktır. Zaman içinde ustalaştıkça, ilerleme basamaklarının hangisinde ne tür OKR’lere ihtiyacınız olduğunu ve hangi soruları sormanız gerektiğini daha kolay anlayabileceksiniz.

Bu yazımızda OKR çerçevesi içinde başarının tanımını ve OKR Türlerini inceleyeceğiz…”

Bir konuda başarılı olduğunuzu nasıl anlarsınız? Bu sorunun cevabı aslında oldukça basit:

Elde ettiğiniz sonucun veya vardığınız noktanın önceden tanımlanmış bir kriteri sağladığını gördüğümüzde kendimizi Başarmış hissederiz. 

Yani, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde tanımlama yapmaktan bahsediyoruz… Dolayısıyla bu önerme, tanımlanan başarı kriteri ne kadar doğruysa, o kadar çok ilerleme sağlanabileceği anlamına geliyor. 

İşte OKR çerçevesi içindeki “Anahtar Sonuçlar” da, bir şeyi başardığımızı nereden anlayacağımızı gösteren değerlerdir. Dolayısıyla mümkün olan en iyi şeklide tanımlanmaları  gerekir.

Çünkü hedeflerimizi belirlerken gördüğümüz gibi, seçtiğimiz cümleler OKR’lerin yorumlanmasını ve hatta kalitesini ciddi bir biçimde etkiler.

OKR Çerçevesi bir bütün olarak algılanmalıdır. Zira daha önce de belirttiğimiz gibi, hedeflerimizi anahtar sonuçlarımızdan ayıramayız.

Çünkü birbirlerini tamamlarlar. Eğer belirlediğiniz anahtar sonuçları gerçekleştirmenin, hedefe ulaşmaya pek katkı sağlamayacağını düşünüyorsanız, onları düzeltmelisiniz.

YAPILMASI GEREKEN: OKR’lerinizin her birine bakın ve şunu sorun: “Tüm anahtar sonuçlarımı gerçekleştirirsem, hedefime ulaşır mıyım?”

Başarının Tanımı

Yaratılan her OKR bir başarı tanımı yapar. Dolayısıyla, OKR leri gözden geçirdiğinizde ekipleriniz ya da kendiniz için başarının ne anlama geldiğini görürüsünüz.

Bu noktada bitiş çizgisinin nerede olduğu konusunda  net olmak önemlidir.

Yani, OKR’lerinizin kişileri ne kadar ileri gitmeye zorlayacağı ve yeterince iyi olmaya ne kadar yakın olunduğu önemli ve açıklık kazandırılması gereken konulardır.

Bunları mümkün olduğunca iyi tanımlayabilmek için OKR’lerinizin yapısını iyi bilmek gerekir.

Çünkü,chedefinize doğru ilerlerken bulunduğunuz her durumun farklı tür OKR’lere ihtiyacı olacaktır. Zaman içinde ustalaştıkça, ilerleme basamaklarının hangisinde ne tür OKR’lere ihtiyacınız olduğunu ve hangi soruları sormanız gerektiğini daha kolay anlayabileceksiniz.

Unutmamak gerekir ki, OKR lerinizi hazırlarken doğru soruları sormak zaman, para ve emekten tasarruf etmenizi sağlar. 

OKR’lere ait sınıflandırmaları (nitelikler/türler) anlamak önemlidir. Bunu daha iyi kavramak için aşağıdaki örneğe bir göz atalım:

“Anahtar Sonuçların Niteliği” isimli makalemizde, girdiler, çıktılar ve sonuçlardan bahsettik.

Şimdi, aynı anahtar sonucu girdi, çıktı ve sonuç niteliklerine göre yeniden yazmayı deneyelim:

Örnek:

Bir çiçek satan bir e-ticaret Web Sitesi hazırlıyorsunuz ve hedefiniz bahar döneminde (90 gün) alışveriş için sizin sitenizin tercih edilmesini sağlamak.İlk Anahtar Sonucunuzu Giriş olarak ifade ediyorsunuz: 3000 kişiye mail atın.

Sonra bunu bir Çıktı olarak ifade edin: 500 kişinin sitenizi ziyaret etmesini sağlayın.

Ardından bunu bir Sonuç olarak ifade edin: Bahar dönemi sonunda (90 gün) Web sitenizden yapılan alışveriş, rakibiniz olan siteden  %25 daha fazla.

Görüldüğü gibi,

Anahtar sonuçlara nitelikleri açısından bakıldığında, bir işin üstesinden  nasıl gelinebileceği hakkında daha fazla bilgi edinebiliyoruz.

Yukarıdaki örnekte, anahtar sonucumuzu Sonuç niteliği ile ifade edersek, çok geç olana kadar başarılı olup olmadığımızı bilemeyebiliriz, Dolayısıyla bu, bizim için doğru Anahtar Sonuç değildir.

YAPILMASI GEREKEN: OKR’lerinizi ve anahtar sonuçlarınızı  giridi, çıktı ve sonuç niteliklerine göre yeniden yazın. Sonra gözden geçirin ve karar verin: Hangi sürüm ilerleme ve başarının en iyi göstergesini tanımlar?

OKR’leri ayırt etmek

John Doer’in kitabında Google’de iki tür OKR tanımı olduğundan bahsedilir: 

  1. Taahhütlü OKR’ler
  2. İstek uyandıran OKR’ler

Ben bunlara bir de üçüncüyü ekleyeceğim: Öğreten OKR’ler.

Şimdi hepsine derinlemesine bakalım.

Taahhütlü OKR’ler 

Taahhütlü OKR’ler, herkesin %100 ulaşılması gerektiğini kabul ettiği hedeflerdir. Onlar olmadan başarılı sayılamayız. 90 gün boyunca bu OKR’nin başarılı olmasını sağlamak için gerekli olan  her şeye öncelik verilir..

Örnek:

Hedef: Birinci çeyrekte x sipariş hedefine ulaşılacak.

AS1: Birinci çeyreğin sonuna kadar siparişlerden 60 bin TL kazanın.

AS2: Her satış müdürünün siparişlere minimum 5 bin TL katkıda bulunduğundan emin olun.

AS3: Satış ekibinin en az% 60’ının kotaya ulaşmasını sağlayın.

AS4: Birinci çeyreğin  sonuna kadar 3 sektör etkinliğine katılın.

İstek Uyandıran OKR’ler 

İstek uyandıran OKR’ler sizi cüretkar olmaya iter. Takımların bunları gerçekleştirmek için her zamankinden başka çabalaması gerekir. Ve başarmak daha zordur.

Ancak kullanışlıdırlar. Çünkü ekipleri farklı düşünüp hareket etmeye ve konfor alanının dışına çıkmaya zorlar.

Buradaki ana fikir esasen “ Çıtayı yükseğe koymak” olarak özetlenebilir.

Yani:

Arzu edilen bir OKR’nin % 100’üne ulaşmak için organize olunursa, bunun yalnızca% 70’i tamamlanabilir. Eğer büyük, cüretkar bir hedefin %100’ünü tamamlıyorsanız bu bir istek uyandıran OKR değildir, hedefinizi düşük tutmuşsunuz demektir. Dolayısıyla tekrar değerlendirilmesi gerekir.

Akılda tutulması gereken şudur:

“Yüksek bir hedefin % 70’i, sizi vasat bir hedefin% 100’ünden çok daha ileriye götürür!”

Örnek:

Hedef: Satışları geçen çeyreğe göre yüzde 50 artırın.

AS1: Satışlardan 10 milyon dolar kazanın.

AS2: Satışların en az yüzde 10’u geri dönen müşterilerden gelmelidir.

AS3: % 95 müşteri memnuniyetine ulaşın.

AS4: Satış ekibi için aylık eğitim sağlayın.

KAYNAK: GOOGLE

Öğreten OKR

Öğreten OKR’ler, size veya ekibinize bir hipotezi kanıtlamak amacıyla oluşturulurlar. Bunun için kişilerden beklenen “işe”  dair yeni keşifler yapmak üzere, bir anlamda “deneysel” çalışmalar yapmalarıdır.

Elde edilen bulgular, 90 gün sonunda değerlendirilir ve rapaorlanır. Böylece üstünde çalışılan hipotez  ispatlanır veya çürür. 

Öğreten OKR’ler, Girdilerin ve Çıktıların henüz net olarak belirlenemediği erken dönemlerde, uçuşan fikirler arasından peşinden gidilecek olanı ve öncelikleri belirmek açısından idealdir. 

Bir Öğreten OKR hazırlıyorsanız sormanız gereken soru şudur: 

“Hangi bilgiler size nasıl ilerleyeceğiniz ve bir sonraki OKR setinizi nasıl oluşturacağınız hakkında bilgi verebilir?”

Örnek

Hedef: Mümkün olan en iyi teknik danışmanlığı verin.

AS1: X sayıda kullanıcıyla konuşun.

AS2: En problemli konuları anlayın/saptayın.

AS3: Kullanıcıların sorun yaşadığı konuları analiz eden bir belge oluşturun.

YAPILMASI GEREKENLER: OKR’lerinizin her birine bakın. Hangi türe ait olduğunu anlamaya çalışın: Taahhüt eden mi, İstek uyandıran mı, Öğreten mi? 

Bu kategorizasyonun OKRlerin her biri  için başarı tanımını nasıl etkilediği üzerine düşünün.